PRINTUTGAVEN

Nå utgir vi også en trykt utgave av SCENEMAGASINET.

Første utgave, nr. 1•2018, ble ansert 15. oktober 2018. Da het vi KULTURHUSMAGASINET.

Andre utgave – som etter navneskiftet skal hete SCENEMAGASINET – kommer etter planen i desember 2018.

I 2019 planlegger vi sju utgaver.

Bruk skjemaet på denne siden for å bestille magasinet.

Vil du annonsere i de neste utgavene, kontakt oss her, eller send e-post eller ring 975 99 007.

Stor takk til våre annonsører i første utgave: DX, TIX, Benum, Audiens, Avonlyd, Skeie, Ilmonte, Krankontrollen og LydRommet.

Ja, takk, send meg SCENEMAGASINET!

Årsabonnement: 1.500 + mva.